divendres, de maig 04, 2007

German honeymoon

via llista de distribució "alcarrer":

"El Xavier Moret envia un alcarrer sentit en un bar de Nuku Hiva, a les Illes Marqueses.

Un cambrer pregunta a una parella d’alemanys amb cara d’avorrits:

- Where are you from?
- Deutschland.
- Honeymoon?
- Nein, Berlin."

Je je.