dimecres, de juliol 18, 2007

Els preus a Nova York segons Varsavsky

José Miguel, aquí tens un avanç. Salut!